Varíme pivo na želanie

Varenie piva o kapacite 1 000 litr. T.j. 10 hl várky je možné na automatickej nemeckejvarni BRAUCON alebo na manuálnej čínskej varni TIANTAI v pivovare SMADNÁ TAVA. Ceny prenájmu zariadení pod vedením nášho sládka je od 500€ ( cena odborné ovládanie varne a pomocnej technológie ako vysanitovanie potrebných zariadení, varenie, spílanie, zakvasenie, ukončenie varenia riadnym odstavením všetkých používaných zariadení všetko do 10 hod. ) za každú dalšiu začatú hodinu 20 Eur / hod. Sanitácia varne a CKT je v cene, pri sanitácii týchto zariadení objednávateľom , je cena o 100,- Eur ponížená. Cena prenájmu zariadení od 300 Eur je v prípade zaškolenia na samostatné ovládania varne poskytovateľom a ostatnej technológie pomocnej technológie napr. chladenie, kompresor, biojler horúcej vody, demineralizácie vody, vykonanie všetkých potrebných sanitáci´a pod., sa cena znižuje o 200 Eur. Objednávateľ však plne zodpovedá a spôsobenie škôd na zariadeniach neodborným
zaobchádzaním, preto sa doporučuje svoje konanie mať poistené.

Spôsob varenia dekokčne alebo infúzne, spôsob kvasenia vrchné alebo spodné závisí od odberateľa respektíve od objednávateľa varenia létajíceho piva. K vareniu je k dispozícii technologické príslušenstvo ľadová voda 4°C 3 000 litr., demiralizovaná voda 1 000 litr. Studená a horúca voda 80°C 2 000 litr. , vzduchový kompresor s mikrofiltrom, sterilný vzduch na prevzdušnenie mladiny, lúhová a kyslá CIP stanica na sanitovanie potrubí a zariadení.
Fermentácia a ležanie piva je nadstavená na 21 dní v cene 200,- Eur, za každý ďalší deň sa účtuje 10,- Eur. Kontrola piva nadstavenie tlaku, teploty, zápis sú za poplatok 20,- Eur na deň, laboratórne rozbory alcohol, zbytkový extract podľa cenníka. K dispozícii je tiež kremelinová a mikrobiologická filtrácia, plnička a umývačka sudov, izobarická plniaca linka do sklených fliaš a plechoviek o výkone 500 ks / hod. Cena Kremelinovej filtrácie, Mikrofiltrácie (membránová filtrácia) je 150,- Eur pri Minimálnom množstve 1 000L piva, cena zostáva rovnaká pre objem CKT 2 000 litr, výtrata pri kremelinovej filtrácie je 80 litr..
Štandardné suroviny slad, chmeľ a kvasnice vieme zapezpečiť, špeciálne suroviny si musí objednávateľ zabezpečiť sám. Cena uvedených surovín v našej réžii bude dofakturovaná podľa nákupnej ceny.
Plnenie piva do sudov KEG 20l , 30 l, 50 l je 2,50 Eur / ks, umytie suda 3,50 Eur/ ks v rátane spotreby CO2 a sanitačných prostriedkov, plnenie do fliaš a plechoviek je podľa samostatného cenníka. Vieme takto naplnené pivo spasterizovať, oetiketovať (do max. výšky etikety 145mm), odátumovať a zabaliť do prepraviek, kartónov alebo fólie.
V prípade zapožičania našich sudov je Záloha za sud 40 Eur/ks, zapožičanie našich prepraviek 4 Eur/ks. .
S výrobou samolepiacimi etikiet vám vieme poradiť a doporučiť výrobcu, etikety si zabezpečuje objednávateľ na svoj účet.
V prípade potreby Poskytujeme iba externú dopravu od 1,30 €/km.